สอนศิลป์

ไอเดียสอนศิลป์ : อะแควเรียมจำลอง

อะแควเรียมขนาดใหญ่ที่มีสัตว์น้ำอยู่มากมาย เราสามารถทำเป็นรูปแบบจำลองได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เรานำปากกาสีเมจิกมาวาดรูปโลกใต้ทะเลบนแผ่นพลาสติกใส แล้วนำแผ่นพลาสติกใสมาแปะติดแบบโค้งงอกับฝากล่องกระดาษ ชมย้อนหลังรายการสอนศิลป์ได้ที่ www.thaipbs.or.th/SornSilp