ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2263 , 2273

โทรสาร : 0-2790-2077 (วันและเวลาทำการ)

Email : thaipbskids@thaipbs.or.th

อีเมล
ประเภท