วันละนิดEnglish

เชื้อโรคมาต้องล้างมือ

V.to ล้างมือ ง่าย ๆ ออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง

ชวนคุณพ่อคุณแม่พูดคุยภาษาอังกฤษกับลูกน้อยวันละประโยคง่าย ในชีวิตประจำวัน ติดตามรายการวันละนิด English” ทางไทยพีบีเอสคิดส์ www.thaipbskids.com/programs