12
"ครอบครัว" จุดเริ่มต้นของธรรมชาติ

"ครอบครัว" จุดเริ่มต้นของธรรมชาติ

โพสต์เมื่อวันที่ : November 17, 2021

การมีความรักของคนสองคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน จนเบ่งบานงอกเงยออกมาเป็นคำว่า “ครอบครัว” นับว่าเป็นจุดเล็ก ๆ ที่ทำให้เราเข้าใจคำที่ยิ่งใหญ่ “ธรรมชาติ” 

 

..."ธรรมชาติ" คำที่แปลง่าย ๆ สิ่งที่เป็น “ความจริง” ...

 

สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความเป็นจริงที่เป็นธรรมดา คือ “ความแตกต่างหลากหลาย” เราจึงเห็นความแตกต่างหลากหลายของครอบครัว ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว ลูกคนเดียว ลูกหลายคน ความแตกต่างหลากหลาย ที่ทำให้บอกไม่ได้ว่าอะไรคือ “ความสมบูรณ์แบบ” แต่แล้วธรรมชาติก็มอบสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความแตกต่างหลากหลาย มีความสมบูรณ์ในตัวมันเอง

 

“ความรัก” 

ความรัก ทำให้ความแตกต่างหลากหลายที่แต่ละครอบครัวมี กลายเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ในแบบของตน ครอบครัวที่ดี จึงไม่ใช่ครอบครัวที่มีพร้อม แต่เป็นครอบครัวที่มี “ความรักที่ดีพอ” ความรักของครอบครัว ส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นฐานง่าย ๆ “การเข้าใจในธรรมชาติ” ธรรมชาติที่แตกต่างหลากหลายของสมาชิกแต่ละคน 

 

“เด็กไม่ใช่ผ้าขาว” เด็กทุกคนมีความแตกต่างหลากหลาย พี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่เดียวกัน ฝาแฝดจากไข่ใบเดียวกัน ก็ไม่มีใครเหมือนกัน ทุกคนมี “ธรรมชาติ” ที่ติดตัวมาเป็นของตนเอง 

 

การเลี้ยงดูที่ดี จึงไม่ใช่การเลี้ยงดูที่เป็นมาตรฐานที่เหมือนกัน แต่เป็นการเลี้ยงดูที่ใช้ “ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข” เข้าใจธรรมชาติ และปรับใช้วิธีการที่เหมาะสมไปตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน

 

ที่สำคัญการเข้าใจใน “ธรรมชาติ” ของโลก ว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สภาพแวดล้อมที่เด็กเกิดมาก็มีการเปลี่ยนไปตามธรรมดาของโลก ความสะดวกสบายในชีวิต การเข้าถึงของสื่อเทคโนโลยีที่แสนง่าย และการเติบโตมากับคนเลี้ยงที่ไม่มีเวลา การเติบโตมากับสังคมที่มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยความเสี่ยง ฯลฯ สิ่งแวดล้อมรอบตัวของเด็กยุคนี้ที่แตกต่างไปจากสมัยก่อน ทำให้เด็กยุคใหม่เติบโตมาไม่เหมือนเด็กสมัยก่อน และการเลี้ยงดูแบบที่เคยถูกเลี้ยงมา จึงอาจให้ผลที่แตกต่างในสังคมปัจจุบัน